fake louis vuitton uk
fake louis vuitton sale
fake louis vuitton uk
fake rolex sale
rolex replica watches
moncler piumino
Gradska knjižnica i čitaonica Mali lošinj

SLUŽBENE INFORMACIJE

Planovi i izvještaji

Plan nabave i registar ugovora nalazi se na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Proračun za 2024. godinu

Plan i program rada za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Financijski plan za 2024. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2023.

Bilješke uz GFI za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023.

Registar ugovora za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan proračuna u 2023. godini

Plan i program rada u 2023.

Financijski plan za 2023. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu

Izvješće o radu u 2022. godini

Plan i program rada u 2022.

Registar ugovora za 2022. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2022.

Bilješke uz GFI za 2022.

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana za 2022.

Plan nabave za 2022. godinu

Izvješće o radu u 2021.

Izvješće o radu u 2020.

Godišnje financijsko izvješće za 2021.

Bilješke uz GFI za 2021.

Financijski plan za 2022. godinu

Bilješke uz GFI za 2020.

Godišnje financijsko izvješće za 2020.

Financijski plan za 2021. godinu

Plan i program rada u 2021.

Izvješće o radu u 2019.

Financijski plan za 2020. godinu

Plan i program rada u 2020.

Godišnje financijsko izvješće za 2019.

Bilješke uz GFI za 2019.

GKI III. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

GKI II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Plan i program rada u 2019.

Izvješće o radu u 2018.

GKI izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2018.

Bilješke uz GFI za 2018.

Plan i program rada u 2018.

Odluka o provedbi jednostavne nabave

Izvješće o radu u 2017.

GK plan jednostavne nabave 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2017.

Bilješke uz GFI za 2017.

GK plan jednostavne nabave 2017, izmjene i dopune.

GK plan jednostavne nabave 2017.

Godišnje financijsko izvješće za 2016.

GK - Bilješke uz GFI za 2016.

Plan i program rada u 2017.

Izmjene i dopune plan bagatelne nabave za 2016.

Plan bagatelne nabave za 2016.

Proračun 2016.

Godišnje financijsko izvješće za 2015.

GKIČ - Plan nabave 2013.

GKIČ - Izmjene i dopune plana nabave 2012.

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

GK izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

GK - Plan nabave 2014.

Registar ugovora JN 2013.

Obveza iz zakona o javnoj nabavi

Izmjene i dopune plana nabave za 2014.

Izmjene i dopune plana bagatelne nabave za 2014.

Godišnje financijsko izvješće za 2014.

Plan bagatelne nabave za 2015.