fake louis vuitton uk
fake louis vuitton sale
fake louis vuitton uk
fake rolex sale
rolex replica watches
moncler piumino
Gradska knjižnica i čitaonica Mali lošinj

SLUŽBENE STRANICE

Planovi i izvještaji

Plan nabave i registar ugovora nalazi se na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave (https://eojn.nn.hr)

Financijski plan za 2022. godinu

Bilješke uz GFI za 2020.

Godišnje financijsko izvješće za 2020.

Financijski plan za 2021. godinu

Plan i program rada u 2021.

Izvješće o radu u 2019.

Financijski plan za 2020. godinu

Plan i program rada u 2020.

Godišnje financijsko izvješće za 2019.

Bilješke uz GFI za 2019.

GKI III. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

GKI II. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Plan i program rada u 2019.

Izvješće o radu u 2018.

GKI izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Godišnje financijsko izvješće za 2018.

Bilješke uz GFI za 2018.

Plan i program rada u 2018.

Odluka o provedbi jednostavne nabave

Izvješće o radu u 2017.

GK plan jednostavne nabave 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2017.

Bilješke uz GFI za 2017.

GK plan jednostavne nabave 2017, izmjene i dopune.

GK plan jednostavne nabave 2017.

Godišnje financijsko izvješće za 2016.

GK - Bilješke uz GFI za 2016.

Plan i program rada u 2017.

Izmjene i dopune plan bagatelne nabave za 2016.

Plan bagatelne nabave za 2016.

Proračun 2016.

Godišnje financijsko izvješće za 2015.

GKIČ - Plan nabave 2013.

GKIČ - Izmjene i dopune plana nabave 2012.

Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

GK izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

GK - Plan nabave 2014.

Registar ugovora JN 2013.

Obveza iz zakona o javnoj nabavi

Izmjene i dopune plana nabave za 2014.

Izmjene i dopune plana bagatelne nabave za 2014.

Godišnje financijsko izvješće za 2014.

Plan bagatelne nabave za 2015.