fake louis vuitton uk
fake louis vuitton sale
fake louis vuitton uk
fake rolex sale
rolex replica watches
moncler piumino
Gradska knjižnica i čitaonica Mali lošinj

Članstvo i uvjeti korištenja

 • Članom knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske, odnosno svaki strani državljanin na privremenom boravku u Gradu Malom Lošinju, koji uplati članarinu i prihvati obveze iz Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe.
 • Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument.
 • Članarina je godišnja ili tromjesečna - vrijedi 12 mjeseci, odnosno 3 mjeseca od dana upisa.
 • Članovi knjižnice mogu odjednom posuditi ukupno najviše pet jedinica knjižnične građe i to: tri knjige + dvije jedinice AVE građe (DVD, CD, CD-ROM). Knjige se posuđuju na rok od 30 dana, DVD-i na rok od 5 dana, a CD-i i CD-ROM-ovi na rok od 7 dana.
 • Rok posudbe knjiga može se produžiti dva puta za sve knjige osim školske lektire i knjiga na popisu rezervacija. Produženje se obavlja osobno, telefonom ili e-mailom. Rok posudbe AVE građe se ne produžuje.
 • Za knjižničnu građu koja nije vraćena na vrijeme plaća se zakasnina. Članovi koji ni nakon treće opomene ne vrate građu ili ne podmire svoje obveze po tom osnovu, gube pravo članstva, a Knjižnica protiv njih može pokrenuti sudski postupak.
 • Gubitak i oštećenje knjiga se naplaćuje.
 • Upisom u Knjižnicu članovi stječu pravo posuđivanja knjižnične građe u Središnjoj knjižnici i Ograncima .
 • Građa referentne zbirke i drugih posebnih zbirki, novine i časopisi, koriste se samo u prostorima Knjižnice.
 • Članovi Knjižnice imaju pravo koristiti sve usluge Knjižnice.
 • Pristup internetu i korištenje računala uređeni su Pravilima za pristup internetu, uporabu računala i uporabu info-kioska koji su sastavni dio Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe.