fake louis vuitton uk
fake louis vuitton sale
fake louis vuitton uk
fake rolex sale
rolex replica watches
moncler piumino
Gradska knjižnica i čitaonica Mali lošinj

SLUŽBENE INFORMACIJE

Opći akti

Statut Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj

Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Izmjene Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama

Procedura prisilne naplate potraživanja

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Odluka o proceduri izrade financijskog plana

Odluka o načinu korištenja vlastitih prihoda

Procedura o izradi financijskog plana