GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA MALI LOŠINJ

Zagrebačka 2,  Mali Lošinj

Tel: 051520014.

 

Mali Lošinj, 31. siječnja ?013.

Broj: 1090         /2013.

 

 

i čitaonice Mali Lošinj,?ravnateljica  Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj donosi sljedeću

Temeljem odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pristupu informacijama (Narodne novine broj: 172/03. i 114/10 ) i odredbe članka 36. i 38.     Statuta Gradske knjižnice

 

ODLUKU

O ustrojavanju Kataloga informacija Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj

 

 

1.

Ovom Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pristupu informacijama ( Narodne novine broj 172/03 i 114/10).

2.

Informacijama se u smislu ove Odluke smatra svaki napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Gradska knjižnica Mali Lošinj.

 

Informacije iz stavka 1. ovog članka koje Gradska knjižnica Mali Lošinj posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire su u Katalogu informacija Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj koji čine sastavni dio ove Odluke.

3.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi u postupcima pred tijelima javne vlasti, odnosno pred Gradskom knjižnicom i čitaonicom Mali Lošinj.

 

Gradska knjižnice i čitaonica Mali Lošinj ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave traženja informacije, sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade koje donosi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

4.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj.

 

tag heuer replica uk
chanel replica sale
moncler piumini uomo

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku , o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog? telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

5.

Temeljem zaprimjenog usmenog ili pismenog zahtjeva , Gradska knjižnica?i čitaonica?Mali Lošinj obvezna je podnositelju zahtjeva omogućiti pristup informacijama, najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Rok za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se produljiti, iz razloga utvrđanih odredbama članka 14. Zakona o pravu na pristup informacijama.

6.

Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj uskratit će pristup informacijama iz razloga propisanih odredbom članka 8. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.

7.

Službena osoba za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama je službenik za informacije  Jagoda Muži?

8.

Katalog informacija objavit će se na internetskoj stranici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj.

9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Jagoda Muži? v.d. ravnateljica

tag heuer replica uk
louis vuitton replica uk
chanel replica handbags